Historie Klubu

Původní jedno oddílová TJ Vodní sporty Dyje Břeclav byla založena několika břeclavskými vodáky a jachtaři v sedmdesátých letech dvacátého století s původním záměrem provozovat jachting na budovaných Novomlýnských nádržích na řece Dyji pod Pálavskými vrchy. První jachtařské středisko vzniklo v osmdesátých letech u obce Pasohlávky na první Mušovské nádrži (plocha cca 600 ha). Před napuštěním třetí, největší Novomlýnské nádrže (napuštěna byla na jaře v roce 1989 a má plochu 1600 ha) se rozhodla část členů TJ opustit středisko a kotviště u Pasohlávek a začala budovat „na suchu“ středisko a kotviště nové, na státem přiděleném pozemku pod obcí Pavlov. A tak vznikl nový subjekt a po reformách v polistopadovém vývoji a po změnách v novém občanském zákoníku zapsaný spolek s novým názvem: YachtClub Dyje z.s. (dále YC). Z místa, které bylo původně skládkou stavebního materiálu Ingstavu se stalo díky brigádnickému úsilí členů nového YC útulné středisko s bezpečným kotvištěm s nově postavenou hrází chráněném zálivu s vybavením pro spouštění i velkých jachet .

Novomlýnská nádrž se svou rozlohou a větrnými podmínkami stala oblíbeným místem tréninku, závodění a rekreace mnoha jachtařů z celé ČR. Pořádáme každoročně až 15 závodů Českého poháru i Mistrovství ČR pro téměř všechny lodní třídy, které jsou v ČR zastoupeny. O oblibě vody i zázemí na středisku YC Dyje svědčí opakované žádosti asociací jednotlivých lodních tříd o pořádání tradičních závodů, kterých se stále častěji zúčastňují i zahraniční závodníci a již se u nás konaly nejedny jachtařské mistrovské závody Evropy i dokonce celého světa.

Členové YC Dyje vlastní většinou kajutové plachetnice různých typů, které si v minulosti převážně sami ve volném čase postavili. Převažují lodě Cap Corse, Corsair, Zeton a Sportina. I pro tyto tzv. netřídové lodě pořádáme každoročně 3 závody, ty jsou však pro komplikace s dopravou těchto lodí obsazovány převážně našimi závodníky. Někteří z našich členů, kterým nestačí ani rozlehlá hladina „naší“ vody, hledají realizaci svých představ o jachtingu i jinde. Zážitky plavby pod plachtami na moři okusili mnozí při plavbách ať už jako rekreanti nebo jako závodníci – účastníci závodů, pořádaných českými subjekty převážně na Jadranu.

V uplynulých létech, v době sporů s ekologickými aktivisty o výšku hladiny dvou propojených nádrží (Věstonické a Novomlýnské, původně byla 170,35 mnm), úroveň vodní hladiny často kolísala. V současné době je stanovena výše hladiny na kótě 170,00 m.n.m., která by se již směrem dolů neměla měnit a tak ohrožovat bezpečnost lodí, plavby a v neposlední řadě i kvalitu vody. V souvislosti se suchem se začala vážná diskuse na téma vrátit hladinu zpět o 35 cm výše na původní kótu 170,35 mnm. YC Dyje poskytuje na svém středisku služby v rozsahu povoleném pro veřejný autocamp, kdy návštěvníci mají k dispozici veřejná sociální zařízení a elektrické přípojky pro karavany..

Členové klubu i návštěvníci vysoce hodnotí péči o čistotu, pravidelný úklid a celkový dojem z téměř parkové úpravy areálu.

V roce 2005 byl od obce Pavlov pronajat zbytek poloostrova, který byl zkultivován, zaset trávou, oplocen a dán k dispozici zájemcům o nový sport, kitesurfing, ale k dispozici je i pro windsurfing a v případě pořádání závodů slouží pro kempování závodníků. Okolí nádrže je vyhlášený vinařský region, se zelenými svahy a terasami osázenými vinnou révou. Bílé vápencové skály Pálavy tvoří nad rozlehlou vodní hladinou romantickou kulisu. Širokým údolím řeky Dyje vane zpravidla stále vítr, který je alfou a omegou našeho sportu. Okolní svahy jsou provrtány útulnými vinnými sklípky, kam zvou majitelé na pohárek bílého či červeného vína. Spolupráce s Obcí je pro naši činnost rozvíjí dobrým směrem. My zajišťujeme přísun sezonních návštěvníků a Obec vytváří pro naši činnost ty správné podmínky.