Skip to main content
Informace o technických prohlídkách malých plavidel v lokalitách v územní působnosti pobočky Přerov pro rok 2024

Informace o technických prohlídkách malých plavidel v lokalitách v územní působnosti pobočky Přerov pro rok 2024

Informace Státní plavební správy č. 35/2023
ze dne 11. 12. 2023
o technických prohlídkách malých plavidel v lokalitách v územní působnosti pobočky Přerov pro rok 2024

Technické prohlídky plavidel v sídle pobočky Přerov se provádějí vždy v pondělí a středu v době 08:00–12:00 hod. a 13:00–17:00 hod.

Na vybraný termín technické prohlídky u plavidla zapsaného v rejstříku malých plavidel v sídle pobočky Přerov se žadatel přihlásí pomocí objednávkového systému „online objednávání na technické prohlídky“ na webových stránkách Státní plavební správy.

V případě plavidla nově zapisovaného do rejstříku malých plavidel se žadatel na termín technické prohlídky v sídle pobočky Přerov přihlásí telefonicky, popř. e-mailem. Pro přihlášení nově zapisovaného plavidla na konkrétní termín prohlídky je nezbytné sdělit druh a typ plavidla, jméno vlastníka popř. provozovatele a telefonický kontakt osoby, která bude přítomna technické prohlídce.

Na vybraný termín technické prohlídky u plavidla zapsaného v rejstříku malých plavidel mimo sídlo pobočky Přerov se žadatel přihlásí pomocí objednávkového systému „on-line objednávání na technické prohlídky“ na webových stránkách Státní plavební správy. V případě plavidla nově zapisovaného do rejstříku malých plavidel se žadatel na termín technické prohlídky mimo sídlo pobočky Přerov přihlásí telefonicky, popř. emailem. Pro přihlášení nově zapisovaného plavidla na konkrétní termín prohlídky je nezbytné sdělit druh a typ plavidla, vybranou lokalitu a místo, jméno vlastníka popř. provozovatele a telefonický kontakt osoby, která bude přítomna technické prohlídce.

On-line objednávání na technické prohlídky:

 • Systém umožňuje objednání již evidovaného malého plavidla na provedení technické prohlídky ve vybraných lokalitách, v územní působnosti pobočky Státní plavební správy Přerov.
 • Vstupovat do objednávkového systému je možné prostřednictvím webových stránek Státní plavební správy, v záložce „doklady plavidel“ a odkazu „on-line objednávání na technické prohlídky“.

Pro provedení vlastní technické prohlídky musí žadatel:

 • uvést technický stav plavidla do souladu s ustanoveními platné právní úpravy, zejména vyhlášky č. 334/2015 Sb., text vyhlášky a dalších předpisů důležitých pro vnitrozemskou plavbu je uveden na odkazu https://plavebniurad.cz/legislativa.
  přistavit kompletně vystrojené a vybavené plavidlo, včetně pohonné jednotky, předložit:
  1. vyplněnou žádost o vydání dokladu plavidla (formuláře jsou ke stažení na odkazu https://plavebniurad.cz/dok-pl/formulare),
  2. vydané lodní osvědčení, (u pravidelné technické prohlídky),
  3. doklady nutné k provedení vstupní technické prohlídky plavidla před zápisem plavidla do plavebního rejstříku viz https://plavebniurad.cz/dok-pl,
  4. platná osvědčení určených technických zařízení elektrických, plynových, tlakových a zdvihacích, pokud jsou taková zařízení instalovaná na plavidle. Příslušná osvědčení UTZ vystavují inspektoři uvedení v seznamu zveřejněném Státní plavební správou, viz https://plavebniurad.cz/dok-os/inspektor-utz/seznam-inspektoru-utz.
 • uhradit správní poplatek – výše správního poplatku je dána sazebníkem zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění, položky č. 38 a č. 39. Úhrada správního poplatku je možná bezhotovostně nebo kolkovou známkou. Správní poplatek se stanoví jako součet položek všech úkonů, které se na základě podané žádosti provádí (např. technická prohlídka + vydání osvědčení + zápis plavidla do rejstříku nebo technická prohlídka + prodloužení platnosti osvědčení + schválení osvědčení určeného technického zařízení).

V rámci jednoho termínu, resp. dne, je stanoven maximální počet technických prohlídek.

V případě prohlídek v sídle pobočky Přerov si žadatel evidovaného plavidla čas prohlídky vybírá z nabídky on-line objednávkového systému. V případě plavidel nově zapisovaných do rejstříku malých plavidel čas prohlídky bude určen při objednání.

V případě prohlídek mimo sídlo pobočky Přerov, bude orientační čas provedení prohlídky stanoven technikem a sdělen žadateli o technickou prohlídku SMS zprávou na udané telefonní číslo.

V zájmu hospodárnosti a efektivity budou technické prohlídky prováděny na místech určených pro shromažďování malých plavidel uvedených v přiloženém seznamu.

Ze stejných důvodů si Státní plavební správa vyhrazuje právo zrušit naplánovaný termín výjezdu v případě, že bude přihlášeno méně jak pět plavidel.

Technické prohlídky a prodlužování platnosti lodních osvědčení v roce 2024 budou prováděny v lokalitách a v termínech uvedených v následující tabulce:

Termín

Hodina

Vodní plocha

Místo konání

21.03.

09:00-11:00

VN Brněnská

Jachtklub Brno z.s.

26.03.

09:00-11:00

Řeka Svratka

AVAR Yacht, s.r.o., Veverská Bítýška

04.04.

09:00-11:00

Ostrava-Svinov, Bílovecká ul.

U restaurace Šimek, býv.autobus.nádr.

09.04.

09:00-11:00

VN Brněnská

Námořní jachting Brno, a.s.

16.04.

09:00-11:00

Baťův kanál

Přístaviště Veselí nad Moravou

23.04.

10:00-12:00

VN Vranov

Yacht club Vranovská přehrada z.s.

25.04.

09:00-11:00

Zbýšov, Na Láně 55

Lodní servis Tomáš Holoubek

02.05.

09:00-11:00

VN Nové Mlýny

YachtClub Dyje z.s., Pavlov

02.05.

13:00-14:00

VN Nové Mlýny

Yachtclub Pasohlávky z.s.

09.05.

09:00-11:00

VN Žermanice

Parkoviště u hráze, pravý břeh

14.05.

10:00-12:00

Rybník Velké Dářko

TJ Žďár nad Sázavou z.s.

16.05.

09:00-11:00

VN Brněnská

Jachtklub Brno z.s.

23.05.

10:00-12:00

VN Vranov

Yacht club Vranovská přehrada z.s.

28.05.

09:30-11.30

VD Dalešice

Areál ČEZ a.s., nad hrází

30.05.

09:00-11:00

Baťův kanál

Plavební komora Petrov

30.05.

13:00-14:00

Řeka Morava

Veslařský klub Hodonín z.s.

04.06.

09:00-11:00

VN Slezská Harta

Přístaviště Leskovec

04.06.

13:00-14:00

VN Slezská Harta

Nová Pláň

11.06.

09:00-11:00

VN Těrlicko

Klub jachtingu Těrlicko, z.s.

11.06.

13:00-14:00

VN Olešná

TJ Sokol Palkovice

13.06.

09:00-11:00

VN Brněnská

TJ Lodní sporty Brno

20.06.

09:00-11:00

Štěrkovna Náklo

Areál MANEL-AQUA spol. s r.o.

27.06.

09:00-11:00

VN Nové Mlýny

YachtClub Dyje z.s., Pavlov

11.07.

09:00-11:00

VN Brněnská

Námořní jachting Brno, a.s.

18.07.

09:00-11:00

VD Dalešice

Areál ČEZ a.s., nad hrází

15.08.

10:00-12:00

VN Vranov

Yacht club Vranovská přehrada z.s.

22.08.

09:00-11:00

Baťův kanál

Plavební komora Petrov

29.08.

09:00-11:00

VN Brněnská

Jachtklub Brno z.s.

29.08.

13:00-14:30

Řeka Svratka

AVAR Yacht, s.r.o., Veverská Bítýška

05.09.

09:00-11:00

VN Slezská Harta

Přístaviště Leskovec

05.09.

13:00-14:00

VN Slezská Harta

Nová Pláň

10.09.

09:00-11:00

VN Nové Mlýny

YachtClub Dyje z.s., Pavlov

12.09.

09:00-11:00

VD Dalešice

Areál ČEZ a.s., nad hrází

17.09.

09:00-11:00

VN Žermanice

Parkoviště u hráze, pravý břeh

Informace je možno žádat a upřesňovat na

telefonu

581 250 931-3

e-mailu

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

na internetových stránkách

http://plavebniurad.cz

v naléhavých případech mobilní telefon

606 690 018.