Výroční valná hromada YCD 2023 a podzimní brigáda

Vážení přátelé, kamarádi, jachtaři

Čas se naplnil a čeká nás opět jednání členské základny na Výroční valné hromadě Yachtclubu Dyje z.s. na které musíme projednat některé důležité body a oblasti naší činnosti.

Naše Výroční valná hromada je svolána na pátek dne 27.10.2023 v 19:00 hodin v konferenční místnosti stanice Vodní záchranné služby nacházející se v našem sportovním areálu.

Dne 28.10.2023 od 08:00 hodin se uskuteční naše společná podzimní brigáda spojená s vytažením mol a zazimováním sportovního střediska.

Občerstvení je zajištěno pro všechny, kteří se budou aktivně na činnostech v rámci brigády podílet.

Chtěl bych vás touto cestou požádat o vaši přítomnost a aktivní účast jak na Výroční valné hromadě tak i na podzimní brigádě.

Těším se s vámi na viděnou

Ing. Bc. Stanislav HRDLIČKA

              předseda

Vzpomínáme

Vážení přátelé, kamarádi, jachtaři,

jménem truchlící rodiny Vám sděluji že nás dne 24. 9. 2023 navždy opustil jeden ze členů našeho klubu pan Emil Himer.

Věnujte mu prosím tichou vzpomínku.

Pozvánka na klubový závod kajutových plachetnic – Burčáková regata

Vážení přátelé, kamarádi, jachtaři

v sobotu 7. 10. 2023 budeme pořádat klubový závod kajutových plachetnic – Burčáková regata, na který vás srdečně zveme.

Předpokládaný začátek závodu bude v 9 hodin dopoledne, kdy budeme v kanceláři závodní komise přijímat přihlášky. V 10 hodin bude následovat zahájení závodu před kanceláří, na němž se podle počasí a povětrnostních podmínek dohodneme na dalším průběhu. Předpokládaný konec závodu bude mezi pátou a šestou hodinou odpolední.

Samozřejmě je připravena pro nepřízeň počasí i suchá varianta a k tomu samozřejmě i občerstvení pro všechny účastníky

Doufám, že se sejdeme v hojném počtu.

Za závodní komisi

Katka Nedbalcová

 

Pozvánka na závody kajutových plachetnic

Vážení přátelé, kamarádi, jachtaři

v sobotu 26. 8. budeme pořádat klubový závod kajutových plachetnic, na který vás srdečně zveme.

Předpokládaný začátek závodu bude v 9 hodin dopoledne, kdy budeme v kanceláři závodní komise přijímat přihlášky. V 10 hodin bude následovat zahájení závodu před kanceláří, na němž se podle počasí a povětrnostních podmínek dohodneme na dalším průběhu. Předpokládaný konec závodu bude mezi pátou a šestou hodinou odpolední.

Samozřejmě je připravena pro nepřízeň počasí i suchá varianta a k tomu samozřejmě i občerstvení pro všechny účastníky

Doufám, že se sejdeme v hojném počtu.

Za závodní komisi

Katka Nedbalcová

 

Norsko: ztraceni mezi fjordy – přednáška Tomáše Kůdely

Ahoy námořníci,

rádi bychom Vás pozvali na přednášku jachtařského instruktora a dobrodruha Tomáše Kůdely Norsko: ztraceni mezi fjordy.

Při plavbě z Německa nás severní Atlantik přivítal sychravým počasím a silným větrem. Zklidnil se teprve v hluboce zařízlých tmavě modrých fjordech, kde jsme s plachetnicí pomalu proplouvali mezi útesy a pozorovali domečky rozseté na pobřeží. Obtížná navigace mezi balvany a mělčinami nás zavedla na jedinečná místa, kde jsme byli úplně sami.

Vydali jsme se i do hor, kde některé úseky připomínaly nezajištěnou ferratu. Místo čtyřhodinové procházky nás čekalo třináct hodin „vysokohorského jachtingu“.

Přijďte si poslechnout Tomášovo vyprávění nejen o plavbě, ale i norské přírodě, horách, vesničkách a dalších zajímavostech, které jsme zachytili na kameru dronu.

Těšíme se na setkání ve středu 17.5.2023 v Klubu cestovatelů Brno. Pořad začne v 18:30 hodin.

S pozdravem

 

 

 

 

Pozvánka na mimořádnou valnou hromadu a jarní brigádu

P O Z V Á N K A

Výkonný výbor YC DYJE z. s. Vás zve na

mimořádnou Valnou hromadu, která se koná

v pátek 14.04.2023 od 18:00 hod. v konferenčním sále v 1. patře objektu VZS, sportovní středisko Pavlov

Program: ​
1. Zahájení
2. Volba předsedajícího, zapisovatele a ověřovatele zápisu mimořádné valné hromady YCD
3. Schválení programu mimořádné valné hromady YCD
4. Volba mandátové a návrhové komise mimořádné valné hromady YCD
5. Zpráva mandátové komise mimořádné valné hromady YCD
6. Zásady pro přijímání nových členů YCD
7. Diskuse
8. Přijetí usnesení
9. Závěr

 

Následující den tj. 15.4.2023 od 08:00 hodin se koná jarní brigáda na středisku.

Při této brigádě bude nutné instalovat mola a zprovoznit přístav, ale i rovněž provést různé stavební dokončovací práce.

Proto vás chci požádat, abyste se dostavili v hojném počtu.