Skip to main content

Historie klubu

Původní jednooddílová TJ Vodní sporty Dyje Břeclav byla založena několika břeclavskými vodáky a jachtaři v sedmdesátých létech se záměrem provozovat oddíl jachtingu na budovaných Novomlynských nádržích na řece Dyji pod Pálavskými vrchy.
Nové mlýny
Foto Instagram (Ivakosinova)
Foto Instagram (Plachty_Pod_Palavou)
Foto Instagram (Romanpanicek)
Pálavská Regata
Foto Instagram (Romanpanicek)

  První jachtařské středisko vzniklo v osmdesátých letech u obce Pasohlávky na první Mušovské nádrži (plocha cca 600 ha). Před napuštěním třetí, největší Novomlýnské nádrže (napuštěna byla na jaře v roce 1989 a má plochu 1600 ha) se rozhodla část členů TJ opustit středisko a kotviště u Pasohlávek a začala budovat tzv. "na suchu" středisko a kotviště nové, na státem přiděleném pozemku pod obcí Pavlov. A tak vznikl nový subjekt a po reformách v polistopadovém vývoji i s novým názvem - Yachtclub Dyje Břeclav (dále YC). Z místa, které bylo původně skládkou stavebního materiálu Ingstavu se stalo díky brigádnickému úsilí členů nového YC útulné středisko s bezpečným kotvištěm s nově postavenou hrází chráněném zálivu s vybavením pro spouštění i velkých jachet.

  Novomlýnská nádrž se svou rozlohou a větrnými podmínkami stala oblíbeným místem tréninku, závodění a rekreace mnoha jachtařů z celé ČR. Pořádáme každoročně 8-10 závodů Českého poháru i mistrovství ČR pro téměř všechny lodní třídy, které jsou v ČR zastoupeny. O oblibě vody i zázemí na středisku YC Dyje svědčí opakované žádosti asociací jednotlivých lodních tříd o pořádání tradičních závodů, kterých se stále častěji zúčastňují i zahraniční závodníci.

  Členové YC Dyje vlastní většinou kajutové plachetnice různých typů, které si v minulosti převážně sami ve volném čase postavili. Převažují lodě Cap Corse, Corsair, Zeton a Sportina. I pro tyto tzv.netřídové lodě pořádáme každoročně 3 závody, ty jsou však pro komplikace s dopravou těchto lodí obsazovány převážně našimi závodníky. Někteří z našich členů, kterým nestačí ani rozlehlá hladina "naší" vody, hledají realizaci svých představ o jachtingu i jinde. Zážitky plavby pod plachtami na moři okusili mnozí při plavbách ať už jako rekreanti nebo jako závodníci - účastníci závodů, pořádaných českými subjekty převážně na Jadranu.

  V uplynulých létech, v době sporů s ekologickými aktivisty o výšku hladiny dvou propojených nádrží (Věstonické a Novomlýnské, původně byla 170,35 mnm), úroveň vodní hladiny často kolísala. V současné době je stanovena výše hladiny na kótě 170,00 mnm., která by se již směrem dolů neměla měnit a tak ohrožovat bezpečnost lodí, plavby a v neposlední řadě i kvalitu vody. YC Dyje poskytuje na svém středisku služby v rozsahu povoleném pro veřejná tábořiště.

  Členové klubu i návštěvníci vysoce hodnotí péči o čistotu, pravidelný úklid a celkový dojem z téměř parkové úpravy areálu. Bohužel nám nebyla v minulosti umožněna výstavba pevných objektů z důvodu dlouhodobé stavební uzávěry, což bylo řešeno v minulosti provizorními stavbami infrastruktůry, které by se měli snad v blízké budoucnosti změnit na standardní vybavení. Vše záleží na finančních prostředcích, potřebné realizační projekty jsou již téměř hotové.

  V roce 2005 byl od obce Pavlov za nemalý peníz pronajat zbytek poloostrova, který byl zkultivován, zaset trávou, oplocen a dán k dispozici zájemcům o nový sport, kitesurfing, ale k dispozici je i pro windsurfing a v případě pořádání závodů bude sloužit pro kempování závodníků. Okolí nádrže je vyhlášený vinařský region, se zelenými svahy a terasami osázenými vinnou révou. Bílé vápencové skály Pálavy tvoří nad rozlehlou vodní hladinou romantickou kulisu. Širokým údolím řeky Dyje vane zpravidla stále vítr, který je alfou a omegou našeho sportu. Okolní svahy jsou provrtány útulnými vinnými sklípky, kam zvou majitelé na pohárek bílého či červeného vína.

  A pro všechny tyto důvody - na shledanou v Yachtclubu Dyje pod Pálavou!

  Na shledanou v YachtClubu Dyje pod Pálavou!

  17. 8. 2024

  Kutálkův memoriál

  24. - 28. 8. 2024

  Czech Junior Nationals I

  29. 8. - 1. 9. 2024

  Czech Junior Nationals II